Dotacje

Firma Max- Trade s.c.realizuje projekt pn „Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa Max-Trade s.c.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozszerzenie skali i umiędzynarodowienie działalności Max –Trade s.c. poprzez wprowadzenie firmy na 4 rynki zagraniczne w tym 2 perspektywiczne.

Rezultaty projektu :

  • Zwiększenie liczby kontrahentów,
  • Zwiększenie poziomu obrotów do końca 2019 roku

Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019

GO TO BRAND-2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa:

3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CEL PROJEKTU :

Firma Max-Trade s.c. realizuje projekt pn: „ Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej marki MAX TRADE S.C. poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla branży części samochodowych i lotniczych”.

Celem projektu jest zwiększenie udziału eksportu w obrotach firmy, intensyfikacja sprzedaży produktów stanowiących ofertę firmy oraz budowa wysoce konkurencyjnej marki produktowej o zasięgu globalnym .

PLANOWANE EFEKTY:

Udział w projekcie pozwala promować polską gospodarkę a Max-Trade s.c. zakłada podpisanie nowych kontraktów handlowych, zwiększenie przychodów z eksportu produktów do poziomu zakładanych wskaźników projektowych do końca 2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wydatki ogółem: 400 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 340 680,00 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU : 01.10.2018 – 30.11.2019