Regulamin i polityka prywatności

Szanowny Kliencie

Z dniem 25 maja 2018 r. w życie wchodzi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

W związku z powyższym przekazujemy Ci kilka informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są Twoje prawa.

Max-Trade s.c. szczególną wagę przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych. W tym zakresie Max–Trade s.c. realizuje zadania w obszarze najwyższego poziomu obsługi informatycznej i stosowanych systemów zabezpieczeń oraz w świetle uregulowań RODO dba o zgodność przetwarzania Państwa danych z przepisami prawa.

Podstawowe informacje o RODO:

 • Czego dotyczy RODO.Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.
 • Kto jest Administratorem danych osobowych.Administratorem Twoich danych osobowych jest : Max- Trade s.c. M. Biernacki E. Fluśnik z siedzibą 25-255 Kielce ul Wikaryjska 33. Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie : max-trade.p / kontakt.
 • Jakie prawa ma Użytkownik ?Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów sprzedażowych Max-Trade s.c. Masz prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.
 • W jakich celach Max-Trade s.c. przetwarza Twoje dane?Max –Trade s.c przetwarza Twoje dane w celach realizacji tworzenia ofert cenowych na produkty i towary sprzedawanych przez firmę , realizacji zamówień, tworzenia bazy potencjalnych klientów, odbiorców, kontrahentów. Przetwarzanie Twoich danych oznacza także, że będziemy poszukiwać na Twoje zlecenie Dostawców interesujących Cię usług i produktów oraz kontaktować Cię z nimi.

Nasi pracownicy mogą kontaktować się z Tobą w celu obsługi Twoich zapytań i zamówień .

W trosce o Państwa dostęp do informacji w zakresie uprawnień i obowiązków Max Trade s.c. – jako Administrator opracował następujące uregulowania :

Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Max-trade s.c. znajdziesz poniższej w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie.

Ochrona Danych Osobowych i Polityka ochrony Prywatności ( stan od dnia 25.05.2018 r.)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej RODO, wprowadza się następujące zasady:

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca: Max-Trade s.c. M. Biernacki E. Fluśnik z siedzibą 25-255 Kielce ul Wikaryjska 33, NIP 657 287 54 29, REGON 260435162, tel: 884 004 005, 884 005 100, 884 005 300, www.sklep.max-trade.pl/, biuro@max-trade.pl – zwany dalej Administratorem;
 • Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.
 • Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych Kupujących w celach innych niż wskazane w Regulaminie. Jeżeli dane te mają zostać wykorzystane w inny sposób niż realizacja Zamówienia, musi to wynikać z zapisów Regulaminu.
 • W sprawie danych osobowych, Kupujący może kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym jw.
 • Przetwarzane przez Administratora danych osobowych Kupującego odbywa się, w szczególności:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, w celu: podjęcia działań zmierzających do złożenia zamówienia, zawarcia umowy i wystawiania dowodów księgowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, w celu:

   • Podniesienia standardu obsługi i lepszego dopasowania oferty, przy czym Administrator może stosować systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują klienta w kontekście jego preferencji zakupowych. Administrator nie podejmuje względem Kupującego na podstawie opisanego profilowania zautomatyzowanej decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
   • Ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń,
   • Odpowiedzi na pytania i wnioski Kupującego,
   • Tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora
 • Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych i w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby prowadzonych kampanii reklamowych.
 • Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kupującego, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową świadczenia Zamówienia.
 • Administrator przekazuje dane osobowe Kupującego innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy wystąpi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Może to nastąpić m.in. w przypadku: organów państwowych (np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Sądy, Prokuratura), partnerom działającym na zlecenie Administratora (np. wspierającym świadczenie usług dla Kupującego, w tym informatycznych, internetowych i księgowych), innym partnerom (np. podmiotom realizującym usługi kurierskie, dostarczającym usługi bezpośrednio Kupującemu – w celach rozliczeniowych), także zgodnie z ich wewnętrznymi Regulaminami i Politykami Prywatności.
 • Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności w każdej chwili. Nowa Polityka Ochrony Prywatności zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu

Regulamin

Warunki ogólne

 • Regulamin określa ogólne zasady dokonywania zakupów na stronie Sklepu internetowego firmy Max-Trade s.c. ( sklep).
 • Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się na stronie sklepu.
 • Do złożenia Zamówienia na stronie Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu, adresu e-mail i przeglądarki internetowej.
 • Sklep internetowy ( sklep) firmy Max-Trade s.c., znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.max-trade.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Max-Trade s.c. ( sklepie) są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto) chyba, że zaznaczono inaczej.
 • Firma Max-Trade s.c. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie.
 • Zamówienia realizujemy na terenie Polski oraz poza granicami kraju złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.
 • Wszystkie towary sprzedawane przez sklep internetowy Max-Trade s.c. są produktami nowymi, pełnowartościowymi oraz posiadają pełną gwarancję producentów. Wyjątkiem mogą być towary w opcji „Wyprzedaż”. Jeśli wyprzedaż podyktowana jest cechą produktu, cecha ta będzie wyszczególniona w karcie opisu tego towaru.

Składanie i realizacja zamówień

 • Dane podane podczas wypełniania formularza zamówienia będą wykorzystane wyłącznie do realizacji składanych zamówień.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Max-Trade s.c. na stronach sklepu internetowego lub wysłanie zamówienia e-mailem.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Max-Trade s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 • Każde zamówienie zostanie potwierdzone e-mailem lub telefonicznie.
 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 • Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 • Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Max-Trade s.c. opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Max-Trade s.c.
 • W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 • Jeżeli towar znajduje się w magazynie to jego wysyłka następuje w ciągu 48 godzin (nie uwzględnia się dni świątecznych). W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Państwa o możliwym terminie realizacji zamówienia.

Forma dostawy

 • Paczki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Kupujący ma możliwość odbioru zakupionego towaru w siedzibie Max-Trade s.c.
 • Koszt dostawy obowiązujący na terenie Polski podany jest przy każdym produkcie.
 • Koszt dostawy pokrywa Klient.

Formy Płatności

 • Płatność przed wysyłką przelewem na konto bankowe
 • Płatność przy odbiorze (za pobraniem)
 • Gotówka , karta płatnicza – w siedzibie Max-Trade s.c.
 • Za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU lub Przelewy24

Gwarancje i reklamacje

 • Towary oferowane w sklepie internetowym Max-Trade s.c. są objęte gwarancją producenta.
 • W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Max-Trade s.c. lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
 • Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest dostarczenie go w oryginalnym opakowaniu z zachowaną naklejką gwarancyjną na koszt nabywcy.
 • Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.
 • W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 • Jeżeli przesłany towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom w ciągu 10 dni od otrzymania produktu, istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany pod warunkiem, że opakowanie fabryczne jest nienaruszone.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy: – w przypadku towarów posiadających zapieczętowane opakowanie – opakowanie zostało zdjęte, towar był używany przez Kupującego.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 • Przy wymianie towaru na inny model ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione.
 • Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na podany rachunek (wybór formy zależy od Państwa). Pieniądze zwracamy tylko za towar, nie zwracamy kosztów przesyłek. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem!
 • O zamiarze zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wcześniej powiadomić drogą elektroniczną lub telefonicznie. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku.

Postanowienia końcowe

 • Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.
 • W przypadku sporów, strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).