Regulamin i polityka prywatności

Szanowny Kliencie

Z dniem 25 maja 2018 r. w życie wchodzi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

W związku z powyższym przekazujemy Ci kilka informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są Twoje prawa.

Max-Trade s.c. szczególną wagę przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych. W tym zakresie Max–Trade s.c. realizuje zadania w obszarze najwyższego poziomu obsługi informatycznej i stosowanych systemów zabezpieczeń oraz w świetle uregulowań RODO dba o zgodność przetwarzania Państwa danych z przepisami prawa.

Podstawowe informacje o RODO:

 • Czego dotyczy RODO.Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.
 • Kto jest Administratorem danych osobowych.Administratorem Twoich danych osobowych jest : Max- Trade s.c. M. Biernacki E. Fluśnik z siedzibą 02-004 Warszawa ul Tytusa Chałbińskiego 9/2. Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie : max-trade.p / kontakt.
 • Jakie prawa ma Użytkownik ?Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów sprzedażowych Max-Trade s.c. Masz prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.
 • W jakich celach Max-Trade s.c. przetwarza Twoje dane?Max –Trade s.c przetwarza Twoje dane w celach realizacji tworzenia ofert cenowych na produkty i towary sprzedawanych przez firmę , realizacji zamówień, tworzenia bazy potencjalnych klientów, odbiorców, kontrahentów. Przetwarzanie Twoich danych oznacza także, że będziemy poszukiwać na Twoje zlecenie Dostawców interesujących Cię usług i produktów oraz kontaktować Cię z nimi.

Nasi pracownicy mogą kontaktować się z Tobą w celu obsługi Twoich zapytań i zamówień .

W trosce o Państwa dostęp do informacji w zakresie uprawnień i obowiązków Max Trade s.c. – jako Administrator opracował następujące uregulowania :

Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Max-trade s.c. znajdziesz poniższej w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie.

Ochrona Danych Osobowych i Polityka ochrony Prywatności ( stan od dnia 25.05.2018 r.)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej RODO, wprowadza się następujące zasady:

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca: Max-Trade s.c. M. Biernacki E. Fluśnik z siedzibą 02-004 Warszawa ul. Tytusa Chałbińskiego 9/2, NIP 657 287 54 29, REGON 260435162, biuro@max-trade.pl – zwany dalej Administratorem;
 • Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.
 • Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych Kupujących w celach innych niż wskazane w Regulaminie. Jeżeli dane te mają zostać wykorzystane w inny sposób niż realizacja Zamówienia, musi to wynikać z zapisów Regulaminu.
 • W sprawie danych osobowych, Kupujący może kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym jw.
 • Przetwarzane przez Administratora danych osobowych Kupującego odbywa się, w szczególności:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, w celu: podjęcia działań zmierzających do złożenia zamówienia, zawarcia umowy i wystawiania dowodów księgowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, w celu:

   • Podniesienia standardu obsługi i lepszego dopasowania oferty, przy czym Administrator może stosować systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują klienta w kontekście jego preferencji zakupowych. Administrator nie podejmuje względem Kupującego na podstawie opisanego profilowania zautomatyzowanej decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
   • Ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń,
   • Odpowiedzi na pytania i wnioski Kupującego,
   • Tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora
 • Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych i w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby prowadzonych kampanii reklamowych.
 • Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kupującego, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową świadczenia Zamówienia.
 • Administrator przekazuje dane osobowe Kupującego innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy wystąpi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Może to nastąpić m.in. w przypadku: organów państwowych (np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Sądy, Prokuratura), partnerom działającym na zlecenie Administratora (np. wspierającym świadczenie usług dla Kupującego, w tym informatycznych, internetowych i księgowych), innym partnerom (np. podmiotom realizującym usługi kurierskie, dostarczającym usługi bezpośrednio Kupującemu – w celach rozliczeniowych), także zgodnie z ich wewnętrznymi Regulaminami i Politykami Prywatności.
 • Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności w każdej chwili. Nowa Polityka Ochrony Prywatności zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu