Produkty

Proces wyważania kół(zgodnie z definicją – wyrównoważania) polega na wyrównywaniu ciężaru felgi oraz opony, tak aby środek ciężkości pokrywał się ze środkiem obrotu.
Prawidłowo wyważona opona wykazuje równomierny rozkład masy wokół własnej osi.

Niewyważenie kół następuje zatem, gdy dochodzi do dysproporcji rozłożenia tych mas w obwodzie koła. Znaczące mogą być niewielkie odchylenia z uwagi na zawrotne prędkości
obrotowe a także siły odśrodkowe, które na nie oddziałują.

Nieprawidłowe wyważenie kół wpływa niekorzystnie między innymi na komfort jazdy czy przyczepność, ale również skutkuje osłabieniem trwałości elementów zawieszenia. Nierówności neutralizuje się poprzez zastosowanie ciężarków do wyważania kół HEK, które rozmieszcza się w miejscach, w których należy koło dociążyć.

W naszej ofercie znajdują się CIĘŻARKI do wyważania kół każdego rodzaju, zarówno do felg stalowych jak i aluminiowych.

Niewyważenie może być statyczne, dynamiczne oraz złożone.

Statyczne niewyważenie charakteryzuje się rozbieżnością położenia osi obrotu do osi bezwładności. Osie w takim przypadku ułożone są względem siebie równolegle, przyczyniając się do powstania siły odśrodkowej, która jest zmienna w zależności od skali niewyważenia. Następstwem czego są drgania występujące prostopadle do osi obrotu. Statyczne niewyważenie likwiduje się poprzez zastosowanie ciężarków w jednej płaszczyźnie przechodzącej przez środek ciężkości.

Dynamicznenie wyważenie przyczynia się do powstawania, działających na określonym ramieniu, momentów od sił odśrodkowych. Dochodzi wtedy do przecinania się, w miejscu środka masy koła, osi obrotu z główną osią bezwładności; oś wirowania koła pochylona jest względem osi głównej. W wyniku tego, drgania koła występują w kierunku równoległym do jego osi. W celu uniknięcia dynamicznego niewyważenia, ciężarki nabija się na obręczy obustronnie.

Złożone niewyważenie, na które składa się zarówno niewyważenie statyczne jak i dynamiczne, jest najczęściej spotykanym rodzajem niewyważenia. Dochodzi wówczas do przecięcia się głównej osi bezwładności z osią obrotu poza miejscem teoretycznego środka masy koła. Zjawisko to eliminuje się umieszczając ciężarki o różnej gramaturze po obu stronach obręczy.